Ekonomik Oto Kiralama
Otomobil dünyas─░nda model geli┼čtirme rekabeti farkl─░ alanlarda devam ediyor; örne├░in süper güçlü, h─░zl─░ spor modeller üretmek ya da son y─░llarda küresel ─░s─░nma ile öne ç─░kan çevrecilik ak─░m─░na uygun teknolojiler geli┼čtirilmesi bunlar aras─░nda. Ekonomik oto kiralama her ne kadar birbirine z─░t gibi görünse de dünya üzerinde taleplerin farkl─░ yönlerden gelmesi üreticileri her kesime uygun cevap vermeye itiyor.

Bilindigi gibi bir çok sektörde oldugu gibi ekonomik oto kiralama sektöründede fiyatlar arz ile orant─░l─░ olarak degi┼čmektedir.Özellikle ülkemiz bir turizm ülkesi oldu├░u için yaz aylar─░nda talep k─░┼č aylar─░na göre özelikle turistik bölgelerde fahi┼č fiyatlara ula┼čmaktad─░r.Bunun yan─░s─░ra , ülkemize yaz aylar─░nda ba┼čta almanya olmak üzere bir çok gurbetçi ak─░n etmektedir.Uçak biletlerinin ucuzlamas─░ ile birlikte gurbetçilerimiz araç kiralamaya yönlenmekte ve az önce de bahsetti├░im üzere birde bunu gelen yabanc─░ turistler takip etmekte ve fiyatlar oto kiralama sektöründe katlanmaktad─░r.

Bu duruma 2 cepheden bakmam─░z gerekirse oto kiralama firmalar─░ k─░┼č─░n yatan arabalar─░n─░ bo┼čtaki zamanlar─░n─░ amorte etmek kayg─░s─░ ile otomatik olarak yukar─░ çekmektedir.

Bunun sonuçlar─░ndan yak─░n zamanda kurtulman─░n yolu pek gözükmesede sektöre derinlik getirecek global firmalar geldikçe yaz aylar─░ ile k─░┼č aylar─░ aras─░nda bir korelasyon kurulacakt─░r. Filo kiralama sistemleri bunlar─░n en güzel örneklerinden biridir.

Biz E├░itim Oto Kiralama & Rent A Car olarak kiral─░k oto ┼čirketini seçerken çok dikkatli davranman─░z─░ ve seçici olman─░z─░ öneriyoruz.


             
Uçak Biletleri
Otobüs Biletleri
Muş
Ziyaret├ži ─░statistikleriAdres: İstasyon Caddesi Kadın Doğum & Çocuk Hastalıkları Hastahanesi Altı No: 44 49100 MUŞ Tel: (0436) 212 80 82 Gsm: (0544) 740 49 49