Tarih├že
Haspet KalesiMu┼č'un kurulu┼ču ile ilgili çe┼čitli görü┼čler vard─░r. Bunlar s─░ras─░yla:
1. ─░sim ─░branice Mu┼ča(sulak,verimli ve otlak) kelimesinden geldi├░ine göre Kuzey Sami halklar─░ taraf─░ndan kurulmu┼č olabilir. Ancak bu çok zay─░f bir ihtimal olmal─░. Çünkü Yahudilerin Filistin'den sürülmeleri ─░.Ö VI.yy'd─░r. Yahudilerin Mu┼č'a gelmeleri bu tarihten önce olamaz. Oysa Mu┼č'un tarihi çok daha eskilere dayan─░r.
2. Dini bir rivayete göre de Nuh'un o├░lu Yasef'in torunu Mu┼č o├░ullar─░nca kurulmu┼čtur. Bu da tabii rivayetten öte bir iddia olamaz.
3. Mu┼č Trakya'dan Ege'ye girip oradan Anadolu'ya giren Mu┼čki kavmi taraf─░ndan kurulmu┼čtur. Tarihte Prigyal─░lar olarak bilinen milletin bir kavmi olan Mu┼čkiler Mu┼č güneyi da├░lar─░nda bar─░nm─░┼člar ve kuvvetli bir ihtimalle de bugün K─░z─░l Ziyaret tepesinde bulunan kaleyi de onlar yapm─░┼člard─░r. Bu kale daha sonra Kanunî Sultan Süleyman taraf─░ndan y─░k─░lm─░┼čt─░r.

Mu┼č çevresinde bulunan birçok tarihi eserde Mu┼čkilerin alâmeti olan yonca kabartmas─░na rastlamak mümkündür. Mu┼čkilerin Anadolu'da yay─░lma tarihleri ─░.Ö 2000 yani günümüzden 4000 y─░l öncesine rastlad─░├░─░na göre Mu┼č'un tarihçesini 4 binli y─░llardan ba┼člatmak yanl─░┼č olmaz.

Mu┼č'un kurulu┼čunun ard─░ndan tarihî süreç içerisinde Mu┼č ve çevresi s─░ras─░yla ┼ču devletlerin egemenli├░inde kalm─░┼čt─░r:

De├░i┼čik ça├░larda çok büyük sava┼člar─░n, ya├░malar─░n yap─░ld─░├░─░, büyük göçlerin ve y─░k─░mlar─░n ortas─░nda kalan Mu┼č bar─░┼ča kavu┼čtu├░u dönemlerde h─░zla ilerleyerek ilerlemeye müsait bir bölge oldu├░unu ula┼čt─░├░─░ parlak dönemlerle ispat etmi┼čtir.

 1. Asurlular Eski Murat Köprüsü
 2. Urartular( Urartular─░n Turan (Türk) milletinden olduklar─░ iddia edilir.Asur devletini y─░kt─░lar.)
 3. ─░skitler (Türk-göçebe-bölgeye yapt─░klar─░ ak─░nlarla Urartular─░n y─░k─░lmas─░na sebep olurlar)
 4. Medler(Türk-Bugünkü Azeriler-─░skitlerin zay─░flatt─░├░─░ Urartulara son darbeyi vururlar)
 5. Persler(Bugünkü ─░ranl─░lar)
 6. Romal─░lar(Bugün nesilleri tükenmi┼č !)
 7. Partlar(Bugünki ─░ran'─░n Horasan bölgesinde Orta Asya'dan göç eden bir kavim-muhtemelen Türk)
 8. Sasaniler(Part Hükümdar─░n─░n Pers devletini y─░k─░p Partlarla birle┼čtirerek kurdu├░u yeni devlet ─░ran-Türk kar─░┼č─░m─░)
 9. Bizans(Roma ─░mparatorlu├░u ikiye bölünür.Di├░er ad─░yla Do├░u Roma ─░mparatorlu├░u)
 10. Araplar (Bölgede k─░sa bir hakimiyet kurmalar─░na kar┼č─░n kal─░c─░ olamad─░lar.)
 11. Selçuklu ─░mparatorlu├░u (Türk-Malazgirt-Alpaslan her┼čeyi anlat─░r.)
 12. Ahlat┼čahlar(Türk-Mu┼č'un parlak dönemlerinden biri. Harzem┼čah Celaleddin taraf─░ndan Ahlat┼čahlar devleti y─░k─░l─░nca Mu┼č'ta Celaleddin Harzem┼čah'─░n askerleri taraf─░ndan ya├░malan─░p y─░k─░l─░r.)
 13. Anadolu Seçuklu Devleti(Celaleddin cezaland─░r─░l─░r ve bölge kontrol alt─░na al─░n─░r.)
 14. Mo├░ol ─░stilas─░( Bunlara devlet demek bile yanl─░┼č. Barbar ve vah┼či bir hayvan sürüsü gibi tüm Anadoluyu, ─░slâm alemini bugünkü geri kalm─░┼čl─░├░a iten büyük felaketin mimarlar─░. Önce barbar ve vah┼či sonra pi┼čman ve müslüman. Ama ne yaz─░k ki pi┼čmanl─░k y─░k─░lan medeniyeti geri getirememi┼č.)
 15. ─░lhanl─░lar
 16. Karakoyunlu-Akkoyonlu(Bu iki topluluk "benim koyunum daha güzel"diye kavga ederken olan Mu┼č ve çevresine ve zavall─░ halka olur.Sonuç: Karakoyun eti daha lezzetli oldu├░undan Karakoyunlu mücadeleyi kazan─░r.) 
 17. Timur( Zavall─░ topal, topal aya├░─░n─░n h─░nc─░n─░ halktan al─░r. Her yeri yakar y─░kar. ─░nsanlar─░ öldürür. Sonuç mu ?: Aya├░─░ daha çok aksar ve mezar─░nda bile rahat yatmas─░n diye mumyalay─░p gömerler-Ruslar 1941 y─░l─░nda mezar─░n─░ aç─░p inceleme yaparlar. Bir aya├░─░ ve eli gerçekten sakatt─░r.)
 18. Akkoyunlular(Karakoyunun hakimiyetini içlerine sindiremeyip harekete geçen yedi├░i akkoyunlar─░n etkisiyle boyu baya├░─░ uzayan Uzun Hasan Karakoyunun kavruk hükümdar─░ Cihan┼čah─░ bir gece bask─░n─░nda yakalar ve Cihana geldi├░ine pi┼čman eder. Sonuç: Art─░k moda Akkoyun)
 19. Osmanl─░ ─░mparatorlu├░u (Uzun Hasan boyunu daha da uzatmak isteyince Fatih Sultan Mehmet onun boy ölçüsünü al─░r. Boyunun çok uzad─░├░─░n─░ anlay─░nca eline geçirdi├░i bir makasla hemen k─░saltma i┼čini ba┼člat─░r. Sonuç: Do├░u Roma ─░mparatorlu├░unu y─░k─░p ┼čampiyonlar ┼čampiyonu olan Osmanl─░ ordusunu gören Uzun Hasan boyu k─░salm─░┼č bir halde tüm varl─░├░─░n─░ b─░rakarak kaçar.)
 20. Safevîler: (Uzun Hasan'dan sonra saz─░ eline alan ┼čah ─░smail zamana oynay─░p kaçak dövü┼čmesine kar┼č─░n Yavuz'un yavuzlu├░u kar┼č─░s─░nda tutunamaz.Sonuç: Tabana kuvvet tac─░n─░ taht─░n─░ koyup kaçar)
 21. Osmanl─░ ─░mparatorlu├░u(Bölge art─░k uzun süren bir bar─░┼č dönemine girer ama bu 19.ve 20 yy'da tekrar bozulur.)
Uçak Biletleri
Otobüs Biletleri
Muş
Ziyaret├ži ─░statistikleriAdres: İstasyon Caddesi Kadın Doğum & Çocuk Hastalıkları Hastahanesi Altı No: 44 49100 MUŞ Tel: (0436) 212 80 82 Gsm: (0544) 740 49 49