Tarihi Yap─▒lar
A) S─░V─░L M─░MAR─░

YILDIZLI HANHavuzlu Han
Mu┼č ┼čehir merkezinde yukar─░ çar┼č─░dad─░r. 1307'de yap─░lm─░┼čt─░r. Selçuklu eseridir. Bir bölümü y─░k─░ld─░ ve ön yüzü onar─░m gördü├░ü için orijinal yap─░s─░n kaybetmi┼čtir Gönümüzde de kullan─░lm─░┼čt─░r. Mu┼č'un bir Selçuklu yap─░s─░ olan Arslanl─░ Handan Günümüze çok az ┼čey kalm─░┼čt─░. Bu hana Alaeddin Bey Çe┼čmesi Alaeddin Be┼č Camisinin yan─░ndad─░r. Cami ile ayn─░ tarihte yap─░lm─░┼čt─░r.

MURAT IRMA├ÉI KÖPRÜSÜ
Mu┼č - Varto yolu üzerinde Mu┼č ┼čehir merkezine 10 km uzakl─░ktad─░r. Bir Selçuklu yap─░s─░d─░r. Kesin tarihlenmemektedir. 1871 tarihli mermerden kitabesinin onar─░mlarla ilgili oldu├░u san─░lmaktad─░r. 143 m uzunlu├░unda, 4.77 geni┼čli├░indedir. Yüksekli├░i 16 - 18 m'dir. 12 gözlüdür. Günümüzde de kullan─░lmaktad─░r.Eski Murat Köprüsünden geçek koyun sürüsü


HATUN KÖPRÜSÜ
Malazgirt'in giri┼čindedir. Bir Selçuklu yap─░s─░d─░r. 10 m uzunlu├░unda, 5 m geni┼čli├░indedir. Günümüzde de kullan─░lmaktad─░r.

KIZ KÖPRÜSÜ
Malazgirt'te 2 km uzakl─░ktad─░r. ─░ki yekpare ta┼čtan 3 m uzunlu├░unda, 1 m geni┼čli├░indedir. Rivayete göre devrin kral k─░zlar─░ndan biri taraf─░ndan yapt─░r─░lm─░┼čt─░r.

ALAEDD─░N BEY HAMAMI
Mu┼č ┼čehir merkezindedir. Alaeddin bey taraf─░ndan Alaeddin bey Camisi ile ayn─░ tarihte yapt─░r─░lm─░┼čt─░r. Günümüzde de kullan─░lmaktad─░r. Mu┼č tabii afetlerde y─░k─░lan di├░er tarihi hamamlar─░ Güllü ve Dere Hamamlar─░d─░r.

B) D─░NSEL YAPILAR

ALAEDD─░N BEY CAM─░S─░
XVIII yy. ba┼člar─░nda ┼čehrin valisi Alaeddin Bey taraf─░ndan yapt─░r─░lm─░┼čt─░r. Ana mekan─░ kare planl─░d─░r ve dokuz neflidir. Orta büyük ve yanlarda küçük kubbelerle örtülüdür. Orta nefte yer alan mihrab─░ sutunçeler ve bitki motifleriyle bezelidir. Taç kap─░n─░n yanlar─░nda kabartma kandil motifleri vard─░r. Minaresi iki renkli kesme ta┼čtan yap─░l─░d─░r. Kare kaideli silindir gövdelidir. Gövdenin ortas─░nda iç içe geçmi┼č ç─░nar a├░ac─░n─░ and─░r─░r bitkisel motiflerden bir ku┼čak olu┼čturulmu┼čtur.

HACI┼čEREF CAM─░S─░Havuzlu Han
Bir Selçuklu yap─░s─░ olan çok y─░k─░k durumda Arslanl─░ Han'─░n içindedir. Mimari özelliklerinden XVII yy'la tarihlenmektedir. Ana mekan─░ kare planl─░d─░r. Ana mekan ortada büyük yanlarda bas─░k kubbelerle örtülmü┼čtür. Sade mihrab─░ yuvarlak kemerli ve ni┼č biçimindedir. Sonradan eklenen son cemaat yeri ah┼čaptand─░r. Sivri kemeri ni┼č biçiminde taç kap─░ kesme ta┼čtand─░r. 1902'de yap─░ld─░├░─░ anla┼č─░lmaktad─░r. Bu yap─░y─░ Abulhamit Han Efendi taraf─░ndan yapt─░r─░lm─░┼čt─░r. 1318 senesinde yap─░ld─░ ve tarihe devretti.

ULU CAM─░
Alaeddin Bey ve Hac─░ ┼čeref camilerinin bat─░s─░ndad─░r. Moloz ta┼čtand─░r. Kitabesizdir. Avlusunda yatan ┼čeyh Muhammed-i Ma├░ribi taraf─░ndan 979'da yapt─░r─░ld─░├░─░ rivayet edilmektedir. Mimari özelliklerinden XIV. Yy'─░n ikinci yar─░s─░na tarihlenen cami, dikdörtgen planl─░d─░r. Ana mekan, ortada kubbe, yanlarda besik tonoz örtülüdür. Mihrap sadedir, kuzeyinde kesme ta┼čtan üç kubbeli son cemaat yeri vard─░r. Kesme ta┼čtan sade taç kap─░ sivri kemerli ni┼č içindedir. Bat─░ duvar─░ ─░┼č─░nda öbür duvarlarda iki┼čer pencere vard─░r. Minaresi, 1968'de yap─░lm─░┼čt─░r.

BULANIK MOLLAKENT CAM─░S─░
Bulan─░k ilçesinin Mollakent köyündedir. Bir Selçuklu yap─░s─░d─░r. ┼čeyh ─░brahim taraf─░ndan 1290'da yapt─░r─░lm─░┼čt─░r Ahlat ta┼č─░ndad─░r. Dört kubbeli üç pencerelidir. Koruma alt─░na al─░nm─░┼čt─░r.

MOLLAKENT MEDRESES─░
Bulan─░k ilçesinin Mollakent Köyündedir. Bir Selçuklu Eseridir. Ahlat ta┼č─░ndan yap─░lm─░┼čt─░r. ┼čeyh ─░brahim taraf─░ndan 1321'de yapt─░r─░lm─░┼čt─░r. ─░ki büyük odas─░ birde salonu vard─░r. Her odada üçer kitapl─░k penceresi bulunmaktad─░r. Mu┼č'un günümüze ula┼čmayan yaln─░zca tarihi kay─░tlarda ad─░ geçen di├░er yap─░lar─░ Mahmut Pa┼ča, Murat Pa┼ča ve Alaettin Pa┼ča medreseleridir.

BULANIK ESENL─░K CAM─░S─░
Bulan─░k ilçesinin Esenlik Köyündedir. Bir Selçuklu eseridir. ┼čeyh Abdulmelik taraf─░nda 1194'te ya0t─░r─░lm─░┼čt─░r. Ahlat ta┼č─░ndand─░r. Tek kubbeli, dört pencereli, iki kap─░l─░ bir yap─░d─░r. Kubbesinde ayr─░ca dört küçük pencere yer almaktad─░r.

MU┼čTAK BABA TÜRBES─░
As─░l ad─░ Mustafa'd─░r. Bitlis'te do├░mu┼čtur, do├░um tarihi tespit edilmemi┼čtir. ┼čairdir, bir süre medresede okudu ┼čemsi Bitlisi diye an─░lan bir Mür┼čit olan amcas─░ hac─░ Mahmut Hocadan bilgilendi, bir süre sonra Hac─░ Hasan ┼čirvani'nin ─░rsat halkas─░na girdi burada Mutasavvuf ┼čair oldu. Erzurum, ─░stanbul, Ankara, Aya┼č, Ba├░dat ve Hizana gitti. Eyüp Sultanda Selami Efendi Hanikah─░nde postni┼čin oldu. Bir süre sonra memleketi Bitlis'e döndü Mu┼čtak Baba gördüklerini, duyduklar─░n─░ ASAR adl─░ eserinde toplad─░. El yazmas─░ bu eser Süleymaniye Kütüphanesi Kütüphanesi Mahmut Efendi Bölümü 2421'de kay─░tl─░d─░r. Divani bas─░lm─░┼čt─░r. 1253 H (1838) y─░l─░nda Bitlis'ten ─░stanbul'a giderken u├░rad─░├░─░ Mu┼č'a 81 ya┼č─░nda bo├░durulur. Bir rivayete göre Mu┼čtak Baba Alaaddin Bey(Pa┼ča) taraf─░ndan davet Mu┼č'a edilir. Ve bo├░durulur. Bir rivayete göre de Mu┼čtak baban─░n garip hallerini hazmedemeyen avam tabakas─░ taraf─░ndan hayretle kar┼č─░land─░├░─░ için bo├░durulmu┼čtur. Di├░er bir rivayete göre ise Zulümkar Alaaddin Bey Mu┼čtak Baban─░n saray ile olan yak─░nl─░├░─░n─░ ö├░renir ve zulmünü saray─░n duyaca├░─░ endi┼česi ile Mu┼čtak Babay─░ Mu┼č'a davet eter ve bo├░durur. Mü┼čtak Baba ┼čehitlik mertebesine ula┼čarak gece gündüz a┼čk─░yla yan─░p tutu┼čup Allah─░na kavu┼čmu┼čtur. ┼čahadetini daha önceden bildirdi├░i söylenir. Mu┼čtak Baba mezar─░ Abdurrah─░m YE┼č─░LBA┼č isimli ┼čahs─░n evinin avlusundad─░r. Tek bir mezar olup, avlu zeminde 30 cm yükseklikte mozaikli beton ile yap─░lm─░┼č bir sanduka ve yenilenmi┼č ┼čahidelerin etraf─░ ve üzeri demir kafes içine al─░nm─░┼č durumdad─░r. Mezar─░n orijinal ┼čahideleride bu kafes içerisine muhafaza edilmektedir. Bu tadilat 1983 y─░l─░nda Taha YE┼č─░LBA┼č taraf─░ndan yap─░lan onar─░m esnas─░nda yap─░lm─░┼čt─░r.

─░BRAH─░M SAM─░D─░ (ZEMZEM─░)
Alaeddin Pa┼ča Hamam─░n─░n kar┼č─░s─░ndad─░r. ─░brahim Samidinin Arabistandan geldi├░i rivayet edilmektedir. Ziyaret yeridir. Buraya giden dileklerinin kabul için dua ederler Yayg─░n bir inanc─░ göre s─░tmal─░ ve ruhi bozuklu├░u olanlar haftan─░n Çar┼čamba günlerinde üç kere buraya getirilir ve türbenin içindeki çukur yerde b─░rak─░l─░rsa hastal─░klardan kurtulurlarm─░┼č.

┼čEYH MUHAMMED-─░ MA├ÉR─░B─░
Ulu Caminin avlusundad─░r. ┼čeyh Muhammed-i Ma├░ribide ─░brahim Samidi gibi arap kökenli oldu├░u ve Ulu Cami yapt─░rd─░├░─░ rivayet edilmektedir.

┼čEYH HAL─░L VE ┼čEYH MUSTAFA
K─░z─░lay binas─░n─░n kar┼č─░s─░ndaki bahçe içerisindedir. Her iki türbe de Cuma günleri ziyaret edilir. Yayg─░n bir rivayete göre her iki ┼čeyhin mezarlar─░ 10-12 ya┼člar─░ndaki bir çocuk taraf─░ndan yapt─░r─░lm─░┼čt─░r.

┼čEYH ─░BRAH─░M HAZRETLER─░
Bulan─░k ─░lçesinin Esenli Köyündedir. Esenlik camisinin yak─░n─░ndad─░r. ┼čeyh ─░brahim Mevlevi tarikat─░na mensup oldu├░u rivayet edilmektedir. Çe┼čitli hastal─░klar─░ iyile┼čtirdi├░ine inan─░lmaktad─░r.

┼čEYH ÖMER SAHUB─░
Bulan─░k ilçesinin Mollakent Köyündedir. ┼čeyh Ömer Sahubi'nin kendi rütbesi ile türbenin yan─░ndaki mutfak, misafirhane, ve gen┼čçe avluyu sa├░l─░├░─░nda yapt─░├░─░ rivayet edilmektedir. Türbe halk aras─░nda Çilehane diye an─░lmaktad─░r. ─░nanca göre Sara ve hasta olanlar bu türbede bir gece kal─░rlar ise iyile┼čirler

Uçak Biletleri
Otobüs Biletleri
Muş
Ziyaret├ži ─░statistikleriAdres: İstasyon Caddesi Kadın Doğum & Çocuk Hastalıkları Hastahanesi Altı No: 44 49100 MUŞ Tel: (0436) 212 80 82 Gsm: (0544) 740 49 49