Mu┼č Lalesi
Mu┼č Lalesi genel görünüm

Mu┼č LalesiLale zambakgillerdendir. Yapraklar─░ uzun, m─░zraks─░d─░r. Sap─░n─░n üstünde tek bir çiçek bulunur. Çiçekler çok çe┼čitli renklerde oldu├░u gibi alacal─░da olabilir. Mu┼č lalesi ise k─░rm─░z─░ m─░zraks─░ bir yap─░ya sahiptir. Türlü renklerde güzel çiçekler veren lale bir süs bitkisidir. Anavatan─░ ─░limizin de yer ald─░├░─░ Bat─░ Asya olan lale, ilk olarak anavatan─░ olan Türkiye’de yeti┼čtirilmi┼č, bu arada bir hayli geli┼čtirilmi┼čtir. Bir döneme ad─░n─░ veren lale çiçe├░i ilk defa VI. YY. Yurdumuzdan Avrupa’ya götürülmü┼čtür. Çiçe├░in ad─░ da Avrupa dillerine biçimi sar─░├░─░ and─░rd─░├░─░ için “Tülbent” sözünden gelmi┼č, laleye “Tulipe” denilmi┼čtir. Yurdumuzda en çok VII. YY. lale yeti┼čtirme i┼čine büyük önem verilmi┼č, en güzel laleler ─░stanbul Saraylar─░n─░n ba┼čl─░ca süsü haline gelmi┼čtir. O zaman çiçek merakl─░lar─░n─░n en büyük amac─░ görülmemi┼č renklerde yeni laleler yeti┼čtirmekti. Her lale cinsinin bir ismi olurdu. O dönemlerde Avrupa’dan ─░stanbul’a çe┼čitli laleler getiriliyor bunlar çok yüksek fiyata al─░c─░ buluyordu, hatta zaman─░n hükümeti fiyat art─░┼č─░n─░ durdurmak için narh koymak zorunda kalm─░┼čt─░r. Lalenin böylesine geni┼č bir yay─░l─░┼č alan─░ bulmas─░ süsleme sanatlar─░nda, mimarl─░kta, motif olarak kullan─░lmas─░n─░ da sa├░lam─░┼čt─░r. Çe┼čme, cami ve türbelerde lale ┼čekilleri i┼členmi┼čtir. Lalenin anavatan─░ndan olan ─░limizde yanl─░┼č hasat ve tar─░m alanlar─░n─░n geni┼člemesi ile lale alanlar─░ h─░zla daralt─░lm─░┼čt─░r. Mu┼č lalesi hemcinsleri gibi so├░andan yeti┼čir. ─░lkbaharda Nisan sonu ile May─░s ba┼člar─░nda çiçek açar 15 gün gibi k─░sa bir ömrü vard─░r. ─░┼čte bu dönem içerisinde nefesleri kesecek güzellikte bir manzara olu┼čur. K─░┼č─░n lale so├░anlar─░ so├░uktan kaçarak topra├░─░n derinliklerine çekilirler her so├░andan bir tek lale ç─░kar. Laleler katmerli , yada yal─░n kat olur. Çiçek gündüzün güne┼čin etkisi ile iyice aç─░l─░r. Mu┼č Lalesi özeli├░ini kaybetmemi┼čtir. Fakat, lale bitkisinin so├░an yaprak ve çiçeklerinde kalbe etki eden Tulip alkoloidinin bulunmas─░ nedeni ile so├░anlar─░ ile birlikte hasat edilmi┼čtir. Ayr─░ca tar─░m alanlar─░n─░n geni┼člemesi ile lale alanlar─░ h─░zla azalm─░┼čt─░r. Çiçek tohumundan lale yeti┼čtirilmesi 3-6 y─░l gibi bir sürede çiçek verdi├░i göz önüne al─░narak Mu┼č Lalesinin yok olmas─░n─░ önlemek üzere lale alanlar─░ koruma alt─░na al─░nm─░┼čt─░r. Her y─░l 29-30 May─░sta Geleneksel LALE FEST─░VAL─░ düzenlenmektedir..

Uçak Biletleri
Otobüs Biletleri
Muş
Ziyaret├ži ─░statistikleriAdres: İstasyon Caddesi Kadın Doğum & Çocuk Hastalıkları Hastahanesi Altı No: 44 49100 MUŞ Tel: (0436) 212 80 82 Gsm: (0544) 740 49 49